[12:13:08] [doq] zrobmy cos dla dobra OJCZYZNY! zostanmy MINISTRAMI!
[12:19:46] [bagienny] I będziemy reporterom robić zdjęcia. A na koniec kadencji wydamy fotoalbum ‚Ciężar władzy’.