[09:24:52] [doq] ROTFL – Rysiek Otwiera Tanią Flaszkę Lemoniady
[09:25:19] [doq] BRB – Bagniak Rucha Bobra